Carlos-barraza-logo-50

10 Zalety i wady zajęć online

Advantages and disadvantages of Online Classes
Napisane przez

Dziś przedstawimy Wam zalety i wady zajęć online i nauki online, ponieważ istnieje część społeczności studenckiej, która ma wątpliwości co do tej nowej modalności studiowania.

Wygoda studiowania w domu i edukacji online jest najlepszą rzeczą, jaka może istnieć, jednak są pewni studenci, którym wygodnie było w trybie face-to-face, a przy zmianie sposobu studiowania czują się trochę nieswojo lub są niezadowoleni z tego sposobu zdobywania wiedzy.

Z pewnością ten nowy styl uczenia się zmienił sposób, w jaki ludzie się kształcą, a zamiast uczęszczać na zajęcia osobiście, mogą wybrać, kiedy i gdzie się uczyć.

Oczywiście, są plusy i minusy zajęć online, i nie ma dobrych lub złych odpowiedzi, ponieważ przynosi korzyści i wyzwania dla tego nowego modelu i środowiska uczenia się.

Na końcu celem jest to, że kursy online mogą pomóc studentom na ich edukacji, ale także rozwijać niektóre nowe umiejętności z tej metody uczenia się.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zaletach nauki online, a także o jej wadach.

Zalety zajęć online

Oto główne zalety zajęć online i nauki cyfrowej, które przyniosą Ci wiele korzyści w późniejszym okresie studiów, są to:

Elastyczność harmonogramu

Materiały do nauki są dostępne w każdej chwili, ponieważ materiały do nauki są dostępne online.

Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zrozumieć sytuację każdego z uczniów biorących udział w tej wirtualnej modalności, tworząc harmonogram nauki zgodnie z dostępnością uczniów do wejścia do wirtualnej klasy.

Będzie istniał sposób, w jaki Twoi wykładowcy pozostawią nagrane zajęcia na wypadek, gdybyś się spóźnił lub trudno było Ci oglądać zajęcia z powodu słabego połączenia internetowego.

Studenci i nauczyciele mogą być obecni na zajęciach na żywo, ale jeśli kurs jest już na wideo, to pozwala studentom na dostęp do materiałów edukacyjnych, kiedy tylko chcą.

Staje się to bardziej wygodne, jeśli studenci są już profesjonalistami, którzy mają inne obowiązki i potrzebują bardziej elastycznego harmonogramu do podjęcia zajęć.

Dostęp do szkół na całym świecie

Jedną z wielkich zalet korzystania z tych wirtualnych klas i technologia w edukacji, jest oglądanie swoich zajęć w dowolnym miejscu na świecie; ponieważ jeśli nie możesz iść bezpośrednio do uniwersytetu lub centrum badawczego dla pewnych okoliczności, możesz wybrać, aby zobaczyć swoje zaplanowane zajęcia przez ten tryb online za pośrednictwem platform edukacyjnych.

Wiele szkół i uczelni oferuje zajęcia na odległość, aby ułatwić komfort i łatwość dla tych studentów, którzy mają trudności, aby zobaczyć ich kurs osobiście.

Wykorzystanie internetowych platform edukacyjnych stało się świetną alternatywą dla tradycyjnego nauczania, dają one możliwość zarówno uczelniom jak i studentom na lepszą organizację materiału merytorycznego.

Zwiększona oferta edukacyjna

Inną zaletą nauki online jest to, że studenci mogą uzyskać dostęp do teraz instytucji i uczelni z całego świata.

Ludzie nie są już zmuszeni do uczęszczania na ich lokalny uniwersytet, ponieważ jest on blisko.

Istnieje coraz więcej platform edukacyjnych online, dzięki którym można kontynuować różne kursy edukacyjne.

Studenci mają teraz możliwość wyboru z szerokiej gamy kursów online i zdecydować się na naukę tego, co lepiej pasuje do ich zainteresowań, takich jak programowanie lub nauka języków online.

W ten sposób powstaje również możliwość stworzenia rozległej sieci studentów na całym świecie, która może uczynić naukę online bardziej bogatą.

Dogodność lokalizacji

Będziesz miał szansę wziąć kursy online i uczyć się w zaciszu własnego domu, bez tak wielu przerw, a tym samym uchwycić informacje z zajęć prowadzonych przez opiekuna.

Jest to jeden z punktów na korzyść; ponieważ sprzyja wybieraniu miejsca, w którym chce się studiować, jak w tradycyjnych klasach.

Wirtualne nauczanie przyniosło tę elastyczność programów online i zmniejszyło konieczność dojeżdżania do pracy.

Sukcesywne programy nauczania online nie wymagają już miejsca, ale nacisk kładzie się teraz na jakość treści, a studenci będą domagać się kursów online, które są aktualne dla światowych trendów nowej pracy, a gdzie jeszcze uniwersytety ze starym planem kursów, które zajęły lata, aby być aktualizowane muszą uznać tę zmianę.

Nie trzeba się szykować i wychodzić do szkoły

Jedną z korzyści płynących z tych zajęć jest to, że nie będziesz musiał wstać wcześnie, przygotować się, opuścić komfort swoich domów i udać się do centrum studyjnego, aby otrzymać swoją klasę, tylko wstaniesz w czasie, gdy zaczyna się klasa online, wyjmij swój notatnik i ołówek, aby zrobić notatki na temat, który nauczyciel ma zamiar dać.

To jest w przeszłości, gdy uczniowie brakuje na lekcjach z powodu korka, lub pogody, jak to stało się łatwiejsze po prostu dostęp do klasy online.

Wady zajęć online

Nie wszystko jest idealne z tego typu wirtualną modalnością i tak jak ma ona wiele zalet, w tej części podamy wady nauki online, są to:

Brak natychmiastowej informacji zwrotnej

Zauważono wiele brak udziału nauczyciela w stosunku do studenta w wyjaśnianiu pewnych wątpliwości dotyczących materiału nauczania podanego na zajęciach; jest to jednak niski punkt tych zajęć; ponieważ jeśli nie zostanie to rozwiązane, zobaczymy wielu studentów z niepowodzeniami i brakiem zrozumienia przedmiotu.

Informacja zwrotna z przedmiotu jest podstawowym filarem do nauki i zrozumienia danego przedmiotu, wielu nauczycieli prowadzi zajęcia przez tę platformę i pomija wyjaśnienie wątpliwości przedstawionych przez uczniów.

Może to być spowodowane czynnikiem czasu lub słabym połączeniem.

Brak interakcji z kolegami z klasy

Jedną z wad tych wirtualnych zajęć jest brak interakcji między kolegami z klasy, jak to miało miejsce wcześniej w domu studiów podczas przerw, z drugiej strony można mieć bezpośredni kontakt z kolegami z klasy w ten sam sposób, przez prywatny czat lub przez grupy studyjne.

Może to generować poczucie izolacji, ponieważ uczniowie są sami w swoich pokojach, a zatem brak rozwoju na umiejętności społeczne będą obecne, że w porównaniu do fizycznej nauki, uczniowie uczą się od swoich rówieśników.

Platformy internetowe mogą być dobre do zarządzania samą treścią, ale będzie brakowało w nich interakcji międzyludzkiej, nawet jeśli może dojść do wirtualnej wymiany między innymi studentami.

Może zmniejszyć zainteresowanie ucznia udziałem w zajęciach

Pewna populacja studentów jest mało zainteresowana korzystaniem z tego typu wirtualnych zajęć i uczenia się online; ponieważ może się zdarzyć, że mniejsza wiedza może zostać przyswojona, jeśli nie ma zaangażowania, środki nie są korzystne, aby zobaczyć te zajęcia, a przez stopień przedmiotu lub jeśli powinien być podany osobiście, z udziałem nauczyciela i studenta, głównie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących przedmiotu.

Są studenci, których przyciąga ten tryb nauki, ale z biegiem czasu zauważa się utratę zainteresowania oglądaniem tych wirtualnych zajęć.

Większe rozproszenie uwagi w środowisku

To normalne, że podczas nauczania i uczenia się występują rozproszenia, zarówno w klasach face-to-face, jak i wirtualnych ten przypadek jest bardzo widoczny, jednak podczas odbywania tych zajęć online występuje wiele rozproszeń, szczególnie w domu, gdy jest się wysłanym na sprawunki, pojawia się chęć zaliczenia zajęć i zrobienia czegoś innego itp.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się wiele czynników rozpraszających uwagę, trudno będzie Ci przyswoić wiedzę, którą zapewniają takie wirtualne klasy.

Jak łatwo wstać i pójść do kuchni w połowie zajęć, więc uczniowie mogą się bardziej skupić na innych rzeczach, a nie na samych zajęciach.

Brak dostępu do internetu

Byłaby to jedna z najczęstszych wad w tych wirtualnych klasach, ponieważ mając powolny internet lub nie mając sieci, aby połączyć się i oglądać swoje zajęcia, bardzo utrudni dostęp do materiałów studyjnych, o których mowa.

Dlatego zawsze zaleca się posiadanie dobrego zasięgu internetowego, aby proces nauki był dla Ciebie korzystny i abyś mógł bez problemu przeglądać materiały do nauki.

Interakcje między uczniami i nauczycielami mogą zostać przerwane, jeśli internet nie działa prawidłowo.

Więcej o karierze zawodowej
Spis treści