Carlos-barraza-logo-50

8 Zalety i wady Big Data

Big data odnosi się do ogromnej ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych generowanych przez różne źródła, takie jak media społecznościowe, urządzenia IoT i transakcje biznesowe.

Jest to siła napędowa cyfrowej transformacji biznesu.

Dane te są tak duże i złożone, że tradycyjne metody przetwarzania danych nie są wystarczające do ich obsługi.

Wraz z szybkim rozwojem technologii, ilość generowanych danych rośnie w niespotykanym dotąd tempie, stąd zapotrzebowanie na naukowców specjalizujących się w uczeniu maszynowym.

Dane te mogą dostarczyć firmom, rządom i osobom prywatnym cennych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji, usprawnianie operacji i zwiększanie produktywności oraz stymulowanie innowacji.

Big data odgrywa również kluczową rolę w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, finanse i transport.

Advantages and Disadvantages of Big Data
Napisane przez
Spis treści

Zalety dużych zbiorów danych

Wady dużych zbiorów danych

Podsumowanie zalet i wad Big Data

Analityka dużych zbiorów danych ma potencjał, aby zapewnić cenne informacje i napędzać innowacje, ale budzi również poważne obawy dotyczące prywatności, standaryzacji, bezpieczeństwa i zarządzania.

Aby w pełni wykorzystać zalety big data, ważne jest, aby organizacje zajęły się tymi obawami poprzez wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, opracowanie standardów gromadzenia i analizy danych oraz zajęcie się kwestiami prywatności. Obejmuje to inwestowanie w zarządzanie danymi, prywatność i bezpieczeństwo danych oraz technologie i procesy zarządzania danymi.

Więcej o Digital Business