Carlos-barraza-logo-50

6 Voor- en nadelen van Gantt-diagram

Projectmanagement is essentieel om ervoor te zorgen dat projecten binnen het budget, op tijd en naar tevredenheid van de belanghebbenden worden afgerond. Een Gantt-diagram is een populair visueel hulpmiddel voor projectbeheer dat projectmanagers helpt bij het bewaken van projectplannen en taken.

Advantages and Disadvantages of Gantt Chart
Geschreven door
Inhoudsopgave

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Wat is een Gantt-diagram?

Definitie van Gantt-diagram

Een Gantt-diagram is een staafdiagram dat een visuele weergave geeft van een projectplanning. Deze grafiek werd begin 1900 ontwikkeld door Henry Gantt om managers te helpen begrijpen hoe lang een project zou duren en wanneer bepaalde taken zouden plaatsvinden.

Geschiedenis van Gantt-diagram

Henry Gantt, een Amerikaanse ingenieur, ontwikkelde het Gantt-diagram tijdens de Eerste Wereldoorlog om managers te helpen bij het efficiënt toewijzen van middelen. De innovatie van Gantt was het maken van een grafische weergave van een projectschema met de begin- en einddatum van elke taak.

Hoe gebruik je een planningstabel?

Om een Gantt-diagram te maken, maakt de projectmanager eerst een lijst van alle projecttaken en schat hij de duur van elke taak in. Deze informatie wordt vervolgens in de Gantt chart-software ingevoerd, die vervolgens een staafdiagram genereert van de volledige projectplanning. Teamleden kunnen de grafiek dan gebruiken om hun voortgang ten opzichte van de planning te controleren en hun werk dienovereenkomstig aan te passen.

Voordelen van Gantt-diagram

Nadelen van Gantt Chart

Software voor planningstabellen

Beste planninggrafieksoftware voor projectbeheer

Veel softwarepakketten voor projectbeheer bieden functionaliteit voor Gantt-diagrammen.

Enkele van de populairste software voor Gantt-diagrammen zijn Microsoft Project, Trello, Smartsheet en Asana.

Kenmerken die je moet zoeken in Gantt Chart Software

Projectmanagers moeten op zoek gaan naar Gantt chart-software waarmee ze afhankelijkheden nauwkeurig kunnen beheren, het gebruik van resources kunnen bijhouden en de Gantt chart gemakkelijk kunnen bijwerken. De software moet ook de mogelijkheid bieden om de projectstatus te controleren en de voortgang af te zetten tegen de projectplanning.

Kosten van planningstabellen

De kosten van Gantt chart software variëren afhankelijk van het softwarepakket en het aantal gebruikers. Sommige softwarepakketten bieden een gratis versie met beperkte functies, terwijl je voor andere een terugkerend abonnement moet betalen.

Gantt-diagram in projectbeheer

Waarom een Gantt-diagram belangrijk is voor projectbeheer

Gantt-diagrammen zijn essentieel voor projectmanagement omdat projectmanagers hiermee projectplanningen kunnen visualiseren, mijlpalen kunnen bijhouden en de projectstatus kunnen communiceren aan belanghebbenden. Door Gantt-diagrammen te gebruiken, kunnen projectmanagers ervoor zorgen dat projecten volgens plan verlopen en indien nodig aanpassingen doen.

Hoe een Gantt-diagram projectmanagers helpt

Gantt-diagrammen helpen projectmanagers door een hulpmiddel te bieden om projectschema’s efficiënt te beheren. Met de grafieken kunnen projectmanagers de voortgang van hun teams in de gaten houden en het projectplan en de planning aanpassen als dat nodig is. Dit zorgt voor een tijdige oplevering van het project binnen het budget.

Gantt-diagram vs. andere projectmanagementtools

Gantt-diagrammen zijn slechts een van de vele hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor projectmanagers. Andere populaire hulpmiddelen voor projectbeheer zijn onder andere Kanban-borden, burndowndiagrammen en agile ontwikkelingsmethodologieën. De keuze van de tool hangt af van de aard van het project en de behoeften van het projectteam.

Conclusie

Kortom, Gantt-diagrammen zijn een essentieel hulpmiddel bij projectmanagement. Ze bieden een visuele weergave van de projectplanning, helpen mijlpalen bij te houden en zorgen voor een betere projectcoördinatie.

Ze hebben echter ook beperkingen, zoals het niet nauwkeurig vastleggen van afhankelijkheden en het constant moeten bijwerken.

Projectmanagers moeten zich bewust zijn van deze beperkingen en Gantt-diagrammen op de juiste manier gebruiken om het project tot een succes te maken.

Meer over Business Planning