Carlos-barraza-logo-50

10 Voordelen en nadelen van economische integratie

Economische integratie verwijst naar het proces van het wegnemen van handelsbelemmeringen en het bevorderen van samenwerking tussen landen om de vrijmaking van de handel aan te moedigen en de economische samenwerking te verbeteren.

Het gaat om de oprichting van regionale economische blokken, zoals vrijhandelszones of economische unies, waar de aangesloten landen de stroom van goederen, diensten en investeringen over de grenzen heen willen bevorderen.

Advantages and Disadvantages of Economic Integration
Geschreven door
Inhoudsopgave

Voordelen van economische integratie

Nadelen van economische integratie

Conclusie van voor- en nadelen van economische integratie

Tot slot biedt economische integratie tal van voordelen, zoals meer handel, comparatieve voordelen, economische efficiëntie, werkgelegenheid en marktuitbreiding.

Er kleven echter ook nadelen aan, zoals verlegging van het handelsverkeer, verlies van autonomie op het gebied van economisch beleid, ongelijkheid en regionale verschillen, verlies van industrieën en werkgelegenheid, en afhankelijkheid van de aangesloten landen. 

Het is belangrijk dat landen deze factoren zorgvuldig in overweging nemen wanneer ze economische integratie nastreven om evenwichtige en duurzame resultaten te garanderen als de voor- en nadelen van globalisering.


Meer over het Ondernemend Ecosysteem