🏢 Vad är familjeföretag och vad kännetecknar det?

Affärsmän under ett affärsmöte

Vad är ett familjeföretag och dess kännetecken Av erfarenhet kan jag säga att det är komplicerat att definiera vad ett familjeföretag är. Särskilt eftersom ett av de många problem som finns i familjeföretag är bristen på förståelse för vad de är. Andra problem är att fördela rollerna på rätt sätt, eller att se var varje […]

10 fördelar och nackdelar med familjeföretag

Advantages and Disadvantages of Family Businesses

Skrivet av Familjeföretag kan gå till ytterligheter: i vissa fall hittar vi några som är ett tydligt exempel på framgång medan andra har misslyckats från det sätt som de planerades på. Familjeföretagen har många fördelar och de som klarar av utmaningarna kan uppnå affärsmålen på lång sikt. Läs vidare för att lära dig mer om […]